Privacybeleid
In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u contact met ons hebt. 

Wie zijn wij 

Filcon VOF (“https://postzegeljaargang.nl/”), gevestigd aan de Claudiagaarde 24 (1403JP) te Bussum. Filcon VOF is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u met ons opnemen via filcon@worldonline.nl

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken 

Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken: 

Naam en andere identificeerbare informatie 

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht en geboortedatum vastleggen. 

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie 

Uw contactgegevens kunnen onder andere uw adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Bij het registeren voor bepaalde dienst of het aanmaken een persoonlijke account, kunnen wij uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult. 

Uw contactgegevens en gegevens over uw aanvraag of bestelling 

Wanneer u een aanvraag doet of een bestelling plaatst, hebben wij bepaalde gegevens nodig om uw aanvraag of bestelling te kunnen verwerken. Bovendien kunnen wij met deze gegevens u op de hoogte houden over uw aanvraag of bestelling. Ook voor eventuele routeren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorgadres(sen) en betaalgegevens. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft gesloten. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de gegevens gerelateerd aan uw bestelling zeven jaar te bewaren. 

Onze communicatie met u 

Wij leggen uw communicatie met ons vast wanneer u ons een e-mail stuurt of een bericht achterlaat via social media chat. Wanneer u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database. 

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt 

Wij kunnen uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen wanneer u onze website bezoekt. Met uw toestemming kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Verder kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt. 

Informatie met betrekking tot social media 

Wij kunnen informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Dit is wel afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken. Als u bijvoorbeeld met een account voor een sociaal netwerk inlogt op onze diensten, kunnen wij uw sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website en in het in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk vindt u meer informatie over de persoonlijke gegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen. 

Informatie die u met ons deelt 

Als u op ons reageert op social media of een klantenonderzoek invult, kiest u er zelf voor om informatie met ons te delen. 

Cookies en vergelijkbare technologieën 

Wij verzamelen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website gebruikt. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens 

Filcon VOF kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Dit gebeurt wanneer u een formulier invult, een account aanmaakt, een aanvraag doet of een bestelling plaatst, via social media met ons communiceert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. 

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken 

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn: 

Om diensten aan u te verlenen 

Om het gebruik van onze onlinediensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat. Indien u een persoonlijk account heeft aangemaakt binnen ons klantenportaal, kunnen wij uw gegevens op de volgende manieren gebruiken: 
  • Voor activatie of deactivatie van two factor authenticatie; 
  • Om uw wachtwoord opnieuw in te stellen; 
  • Om te reageren op uw ingediende aanvragen; 
  • Om de status en details van uw aanvragen of bestellingen te kunnen inzien; 
  • Om digitale of fysieke objecten naar u te verzenden; 
  • Om uw opgegeven interesses zoals verlanglijstjes en personalisatievoorkeuren op te slaan; 
  • Om onze producten en/of diensten te kunnen aanbevelen; 

Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u nog actief klant bij ons bent. Als u na zeven jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen voor inzage van uw gegevens of om uw gegevens te laten verwijderen. Dit kunt u doen door ons een mail te sturen via filcon@worldonline.nl

Om met u te communiceren

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. 

Voor statistisch onderzoek 

Om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers worden automatische hulpmiddelen gebruikt. Hierdoor kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren. Wij kunnen verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren voor het uitvoeren van ons onderzoek. Er worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt: wij gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder uw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek. 

Voor directe marketingdoeleinden 

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt worden om u nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Wij kunnen automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren, zodat wij weten wat voor informatie voor u relevant is. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder uw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek. De resultaten van onze analyse worden gebruikt om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn. Voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via filcon@worldonline.nl

Vrijgeven en delen van gegevens met derden 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden 

Voor het leveren van onze diensten, werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. 

Voor statistisch onderzoek en direct marketing 

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven). 

Websites van derden 

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Wanneer u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Filcon VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Beveiliging en bewaring 

De benodigde technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. 

Privacy van kinderen 

Filcon VOF streeft ernaar om geen informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen om kinderen te targeten. Mocht u bezorgd zijn over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u van mening bent dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kunt u contact met ons opnemen via filcon@worldonline.nl

Uw rechten 

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar: 
Filcon VOF 
Claudiagaarde 24 
1403JP Bussum 

U kunt via filcon@worldonline.nl contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid. 

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden 

Dit privacybeleid is ingegaan per 28-01-2022 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op https://postzegeljaargang.nl/, waarna het direct in werking treedt.

Postfris, ongebruikt, gebruikt

Klik hier voor een uitleg.

Social Media

In de media

Betaalsystemen

betaalsystemen-postzegelhandelaar

Keurmerken

nvph internetwaarborg
Naar het winkelmandje