Jaargang 1933

  • € 40,75
  • € 285,00
Artikelnummer: JG1933
De 400-jarige geboortedag van Prins Willem I wordt dit jaar herdacht. Er wordt aandacht aan besteed in een gezamenlijke uitgifte met Curaçao, Nederlands Indie en Suriname. Het wapen en verschillende portretten van de vader des vaderlands worden gebruikt voor het ontwerp.

Op 18 mei is het Volkenbondsdag en wordt een vredeszegel uitgegeven met een vredessymbool: een ster stralen zendend over vijf werelddelen. De vredesgedachte onder de volken (en dat in 1933!) wordt op deze manier gepropagandeerd.

De derde serie in 1933 wordt uitgegeven ten bate van verenigingen die de belangen van de Nederlandse Zeeman behartigen. De visserij, koopvaardij en reddingswezen worden afgebeeld.

De jaarlijkse kinderserie is dit jaar een kind met ster (een uitbeelding van het driekoningenfeest).

 

 
 

Postfris, ongebruikt, gebruikt

Klik hier voor een uitleg.

Social Media

In de media

Betaalsystemen

betaalsystemen-postzegelhandelaar

Keurmerken

nvph internetwaarborg
Naar het winkelmandje