Jaargang 1992


Prijs: € 9,95
Artikelnummer: JG1992
1992 begint met een gecombineerde uitgifte ter gelegenheid van 150 jaar TU Delft en de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

De Olympische Spelen van Barcelona en Albertville krijgen een sportvelletje postzegels
De Wereldtentoonstelling in Sevilla krijgt ook twee zegels.

350 jaar eerder stapt Abel Tasman voor het eerst op Nieuw Zeeland.

De jaarlijkse zomerzegels met toeslag voor sociaal en cultureel werk zijn dit jaar gewijd aan de Floriade. Er is een begeleidend postzegelboekje met vier zegels bij.

Het 150-jarig bestaan van de bond van Architecten BNA en de nieuwbouw van de Tweede Kamer krijgen een postzegelserie.

De Europa Cept zegels hebben dit jaar de ontdekking van Amerika in 1492 als thema.

100 jaar Nederlands genootschap voor Munt- en Penningkunde.
100 jaar Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde.
Het wordt gevierd met een postzegel.

In 1992 wordt herdacht dat in 1942 (50 jaar eerder) de eerste deportatietrein uit Kamp Westerbork oostwaarts trok.

Het Nederlandse Rode Kruis bestaat 125 jaar en een toeslagserie wordt uitgegeven, vergezeld van een postzegelboekje met 6 zegels.

1992; de eenwording van Europa.
1992; het 12 ½ jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix.

De kinderserie van dit jaar bevat zegels met illustraties van kind en muziek.
Dit jaar weer met een kindervelletje.

Het jaar wordt afgesloten met speciale kerstzegels.

Postfris, ongebruikt, gebruikt

Klik hier voor een uitleg.

Social Media

In de media

Betaalsystemen

betaalsystemen-postzegelhandelaar

Keurmerken

nvph internetwaarborg
Naar het winkelmandje